måndag 27 januari 2014

Planering för nätverket 2014-2015

Under läsåret 2014 till 2015 kommer vi att gå från generella lässtrategier till att inrikta oss mer på metoder som stödjer olika grupper, se bild nedan.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kommer förslagsvis att arbeta med följande:
  1. Kvalitetsarbete, målformuleringar och lokal handlingsplan
  2. Lässtrategier, elever i behov av särskilt stöd
  3. Lässtrategier i alla ämnen (föreläsare?
  4. Lässtrategier, andraspråkselever (föreläsare?)
  5. Intensivarbete
  6. Uppföljning av mål och handlingsplan
  7. Digitala verktyg/texter (blogg, google apps, alternativa verktyg mm)
Vi påbörjar detta arbete genom att alla i nätverket tar reda på vad som behöver utvecklas på sin skola och gör därefter en handlingsplan tillsammans med sin rektor. Dessa visar vi för varandra och reflekterar över vilka behov som finns och hur vi kan hjälpas åt med att utveckla läsarbetet i Umeå (punkt 1). Vi använder oss av Skolverkets bild som visualiserar arbetsprocessen.

Inga kommentarer: