torsdag 8 september 2011

Sämre läsförmåga i Sverige

PRILS (internationell studie) visar på en nedgång i läsförmåga för svenska elever samt minskad läsning på fritiden och mindre positiv attityd till läsning. Även PISA (internationell studie av 15-åringar) visar på en nedgång i läsförståelse.
Se Caroline Liberg berätta mer om detta och vad hon tror orsakerna kan vara.


Inga kommentarer: