tisdag 22 november 2011

Välja text till textsamtal

När man arbetar med textsamtal så måste man först välja en text, och vilken text ska man då välja?
Susanna på Ersängsskolan funderar så här:

"Jag försöker så smått att komma igång med läsförståelsearbetet i min klass. Jag tänker börja konkret på fredag och tänker ta ut en liten grupp elever som behöver träna extra på läsförståelse. Nu funderar jag på vilken typ av text jag ska välja til mina elever i åk 8. Jag har tittat på www.8sidor.se men vet inte om de artiklarna kanske är alltför kortfattade för att vara en bra utgångspunkt i åk 8. Eleverna måste ju trots allt läsa mycket längre texter i den vanliga undervisningen. Känner mig lite osäker".

Hur tänker ni andra om att välja texter till textsamtal? Vänligen lämna förslag nedan i kommentarsfältet, bloggen är till för att vi ska hjälpa varandra.

4 kommentarer:

Anki Linneaskolan sa...

Jag känner samma sak. Jag jobbar också med elever från åk.7-9 och funderar vad som är bäst. I 8 sidor är det ju väldigt kortfattat och då blir det ju svårare att förstå innehållet i texten. Kan man använda sig av den bok de använder sig av i den ordinarie undevisningen för att i samtal och diskussioner med elever träna sig i hur man läser, vad man letar efter o.s.v.?Är det någon som har köpt skriftserien som 8 sidor har, är den bra? Det är ju verkligen viktigt att arbeta med SO och NO för där tappar man ju så mycket om man har låg läsförståelse.
Jag har tänkt att börja med att diskutera deras böcker i skönlitteratur, som de läser vid två tillfällen i veckan. Jag vill bara prova på och känna mig för från början, men jag känner som dig, finns det någon som har ideer på texter?
Jag undrar också vilket teckensnitt som är bäst, jag hörde att om man skriver på datorn är det lättare att läsa utan serifer men ska man läsa utskriven text är det viktigt att det finns. Här är ett exempel: http://www.webdesignref.com/examples/textex.htm

Annika A Davidsson Fil. mag. i specialpedagogik/ it-pedagog sa...

Jag tänker tillbaka på vad Monica Reichenberg sa i sin föreläsning samt läser i hennes bok Vägar till läsförståelse.. Monica sa till oss att det är viktigt att texten berör eleverna. Texten ska även ligga inom den närmaste utvecklingszonen för att ge kognitiva utmaningar, sid 81. Monica visade även att texten skulle ha "murbruk" inte vara för "kortfattad" detta bör man se över när det gäller 8 sidor. Jag tänker att det är viktigt att samtala om bokval i sitt lärarlag. Vad jobbar man med just nu, vad säger kursplanen, vilken bok kan vi välja som bearbetar olika delar ur det centrala innehållet som berör och utvecklar eleverna. Att alla elever läser samma bok en längre period, i kortare avsnitt som diskuteras i grupp (boksamtal) kontinuerligt vare sig det gäller skönlitteratur eller facklitteratur. Fundera även på om någon behöver lyssna på talbok istället för att läsa eller går det bra att läsa själv när man har god förförståelse samt diskuterar boken. Man kan även kombinera tyst läsning med högläsning.

Erika Gillblad sa...

Jag brukar tycka att det är bra att utgå från skönlitteratur. Ett konkret och bra material är Känn på litteraturen - en guide genom tio ungdomsromaner. Jag arbetar med den nu utifrån ungdomsromanen Det finns inga skridskor i öknen. Materialet bygger på metoden: prata om boken (omslag etc.), läsa, diskutera innehåll och språk, diskussionsfrågor när boken är utläst och sedan fördjupningsuppgifter; både skriftliga uppgifter i olika genrer, men även andra uppgifter. Med en klass har det hela utvecklat sig till både dramatiseringar och filmskapande. Men, som sagt, bra och konkret material för textdiskussioner.

Ett annat tips är Läspasset. Det är ett material med blandade textgenrer med progression. Till texterna finns övningsuppgifter, läsförståelse. Jag arbetar med detta en lektion i veckan i svenskengelskagrupperna. Vi börjar att prata om texten som ska läsas; om genren eller innehållet, sedan läser vi högt tillsammans och prata om bit för bit av texten och sedan arbetar eleverna individuellt med uppgifterna.

Är det någon fler som har goda erfarenheter av dessa material? /Erika

Inga-Maj Eliasson sa...

Jag har varit på en specialpedagogisk konferens i Stockholm och där var det en specialpedagog som heter Maria Rydqvist som föreläste om RT för de yngre eleverna (förskoleklass och åk ett)Mycket intressant! Hon delgav många tips om hur man jobbar med läsförståelse för så små barn. Hon har också skrivit ett läromedel som hon kommer till Umeå för att visa den 18 april (Natur och Kultor)