onsdag 28 december 2011

Nätverket i tidningen Läs och Skriv

I senaste numret av Dyslexiförbundets tidning Läs och Skriv nr 5/2011 finns en artikel om vårt nätverk och vår bussresa till Skellefteå.
I Umeå har ett sk Språkprioarbete pågått i några års tid där ett nätverk får fördjupa sig i tex läsförståelse för att sin tur sedan informera och lära sina kollegor. Vi jobbar aktivt med att föra in aktuell forskning om läsning, skrivning och kommunikation samt att använda oss av tidsenliga lärvertyg som tex denna blogg.
På Dysleximässan 2011 fick vi lära oss mer om Dyslexi, jag tycker speciellt mycket om Christer Jacobssons forskning.

Inga kommentarer: