måndag 13 februari 2012

Spara, montera och rätta elevarbeten - Skriva sig till läsning

Vad vill vi kunna göra med elevernas arbeten?
•Förvara dokument
•Arbeta processinriktat
•Ge feedback till våra elever
•Se varandras arbeten?
•Kommunicera med våra elever
•Visa arbeten för omvärlden tex föräldrar

Nätverkets förslag:
•Mina elever sparar först på sin användare och mailar sen sin text till mig så att jag har allt arbete sparat.
•Kan en klassblogg vara ett bra sätt?
•Vi har gjort en konferens i FC där alla elever och vi lärare kan använda. Inte riktigt optimalt men det funkar....
•Vi har fått en klassinloggning där vi skapat en mapp till varje skrivarpar. Som lärare måste man använda samma inloggning för att komma åt filerna. Användaren kommer åt alla nödvändiga program samt skrivare, dock inte internet. Vi har pratat om att skaffa en skrivare på närmare håll då vi just nu måste springa upp i personalrummet och hämta utskrifter, ohållbart i längden.

Joachim Tornström - IT-pedagog i Ystad
•Använd en lärplattform där eleverna har ett ”eget rum”
•Använd Google apps – dokument som enkelt kan delas mellan elever och lärare
•First class – skapa egna konferenser
•Klassbloggar – Wikis kan fungera

Erika Lövgren - Läs- och skrivutvecklare i Piteå
•Vi använder numer exchange och eleven har egna inloggningar, Vi har en gemensam yta för varje skola där vi skapat mappar, vilket innebär att alla kan spara där och titta där oavsett var man är inloggad. Alla kan alltså se allas på gott och ont. Mest på gott för de små.
•I First Class borde det vara enkelt att lägga upp en konferens eller ett arkiv för varje klass och lägga in dokumenten där.

Marieberg
•Mappar för varje elev som lärarna måste gå in på
•Eleverna loggar in på sin användare

Nätverkets förslag om hur man kan montera elevarbeten
En stor anslagstavla med alster. Där får det hänga ett tag och sedan tas det ner och samlas i en bok.
Klädnypor på en klädlina

Hur och när rättar man elevernas arbeten?
•Marieberg – rättar på en gång
•I förskoleklass: fokusera på mellanrum mellan ord.
•I en trea färgmarkerade läraren texterna på ställen där eleverna behövde titta till texten.
•Vissa eleve kan man fokusera på att hjälpa med stavningen, helst de som undrar och frågar. Andra kan få jobba på utan att stavningen rättas.
•Eleverna får hjälpa varandra med att göra texten läsligt.
•Man får inte peta på det den andra skriver då man skriver i par. Om kompisen stavar fel måste man låta det få vara. I tvåan och trean kan man skriva mer själv.
I första ledet tittar man bara på det man har skrivit tillsammans och kommenterar

Inga kommentarer: