Medlemmar i nätverket

De som är med i nätverket har valts ut av skolområdeschefer för att representera sitt skolområde.Det är två pedagoger med från varje skolområde som har i uppgift att tillsammans med sin skolledare hitta former för att vidareutveckla undervisning i sitt område i enlighet med det vi arbetar med i nätverket.

Annika A Davidsson - Koordinator - tjänstledig 11/8 2014-31/7 2015

Jag är anställd av Elevhälsan i Umeå och är utbildad till grundskollärare sv/so/eng samt it-pedagog och har en magisterexamen i specialpedagogik. Idag är jag ansvarig för Skoldatatek Umeå vilket innebär att jag har fördjupade kunskaper i alternativa verktyg och ett stort intresse av att finna möjligheter för att finna stöd i lärandesituationer. När jag läser så läser jag ofta med öronen, både för att prova på det jag själv undervisar om men även för att öronläsning ger mig möjlighet att göra flera saker samtidigt tex gå och läsa, klippa gräset och läsa, passa barnen när de badar och läsa osv. När jag läser faktaböcker så styker jag ofta under och skriver hela tiden när tankar och kommentarer, jag vill KLADDA i mina böcker när jag läser, jag är en mycket aktiv läsare.

Ersboda skolområde: 
Susanna Larsson Ers 6-9
Jessica Kristoffersson
Inga-Maj Eliassson

Jag heter Inga-Maj Eliasson och är specialpedagog på Ersdungen. Har jobbat som lågstadielärare sedan 1977 och gick specialpedagogutbildningen 2003-04. Jag är mycket intresserad av läs- och skrivinlärning. Språk har alltid fascinerat mig och sedan jag blev specialpedagog har intresset fokuserats på barn som har svårigheter med inlärning. Det är en stor utmaning att hitta de verktyg som gör att läsningens värld öppnar sig för alla barn.
Tegs skolområde:

Erika Gillblad
Jag är en bokälskande grundskollärare och litteraturvetare som arbetar på högstadiet och undervisar i svenska och engelska. Under de senaste åren har jag skrivit en bok om ämnesövergripande arbete på högstadiet och undervisar en del på lärarutbildningen.
Alice Pettersson

Ålidhem skolområde:
Saga Berlin
Helen Rönnholm

Jag är gymnasieekonom och fritidspedagog i botten. Har en lärarexamen (åk 1-6) med inriktning mot språk och läs/skrivsvårigheter. Idag arbetar jag på Sofiehemsskolan som resurslärare. Jag arbetar med språkutveckling från förskoleklass till årskurs 5.
Sitter som sekreterare i SCIRA Västerbotten. Föreningens syfte är detsamma som för vår moderorganisation International Reading Association (IRA) att främja läsning, läsundervisning och läsforskning på alla nivåer.
Driver en blogg om en lärares liv och leverne: www.frokenronnholm.blogg.se

Centrala skolområdet:
Linda Spett, Hedlundaskolan
Linnéa Palm, Hedlundaskolan
Ingela Forsstedt, Östermalm skola

  Grubbe
  Greta Gavelin, spec.ped Grisbackaskolan

  Jag är klasslärare och specialpedagog på Grisbacka skola. Jag undervisar i  svenska, engelska och matematik. Läsningen och dess mysterier intresserar mig extra mycket. Under alla mina år som klasslärare har jag trivts väldigt bra!  Tänk,det har blivit över 38 år i skolan! (OJ!)Nyfiken som jag är, kändes det roligt att sätta sig på skolbänken igen, så jag utbildade till specialpedagog mellan åren 2003-2006. Det som gör att jag trivs så bra, är yrkets ständiga utmaningar och spännande möten med människor - stora som små.
  Privat älskar jag naturen,all sorts musik, att sjunga i kör och jag är en riktig bokslukare!
  Helena Karlsson, lär  sv/mu  Grubbeskolan 
  Haga:
  Carina Johansson - Speciallärare
  Ingrid Svedin - 1-7-lärare och spec.pedagog
  Tomtebo: Anna-Lena Nordström spec,Solveig Forsberg, Sjöfruskolan
  Röbäck: Anki Norström, spec Solveig Byström spec och svenskalärare
  Marie: Irene Lundmark, Bräntbergsskolan  Kerstin Westberg, Mariebergsskolan
  Västra: Anna Boström, Sörfors och ÖverbodaEva Eklund (lärare sv) Västangård
  Hörnefors:
  Eva Lindgren
  Helen Sjödin


  Sävar :
  Lena Sundström
  Inger Dahlström
  Obbola/Holmsund:
  Erika Jonsson
  Linda Lindenius Silverlöv
  Elevhälsan:Margareta Styrke Elevhälsan Barbro Svedberg Eliasson

  Gruppindelning
  Grupp 1
  Ålidhem SO/Tomtebo SO/Sävar/Elevhälsan
  Saga Berlin,
  Helen Rönnholm,
  Anna-Lena Nordström
  Solveig Forsberg
  Lena Sundström
  Inger Dahlström
  Margareta Styrke
  Grupp 2
  Grubbe SO/Västra SO /H-sund och Obbola
  Greta Gavelin,
  Helena Karlsson
  Eva Eklund
  Anna Boström
  Erika Jonsson
  Linda Lindenius Silverlöv
  Grupp 3
  Centrala SO/Haga SO
  Linda Spett
  Linnea Palm

  Ingela Forsstedt
  Ingrid Svedin  
  Carina Johansson
  Grupp 4

  Teg SO/Röbäck SO/Ersboda SO
  Erika Gillblad
  Alice Pettersson
  Anki Norström
  Solveig Byström
  Inga-Maj Eliasson
  Jessica Kristoffersson

  Susanna Eriksson
  Grupp 5
  Hörnefors/
   Marie SO/ElevhälsanEva Lindgren
  Helen Sjödin
  Irene Lundmark
  Kerstin Westberg
  Barbro Svedberg
  Margareta Styrke