Om bloggen

Ansvarig för denna blogg är Annika A Davidsson, fil. mag i specialpedagogik/it-pedagog från Umeå, anställd av Elevhälsan. Jag är koordinator för nätverket Kommunikation, läs- och skrivutveckling. Jag är även med i det regionala läs- och skrivnätverket som Umeå Universitet samordnar samt representerar Västerbotten i det Skolverkets nationella nätverk som drivs av NCS.

Ni kan kontakta mig via mail: annika.davidsson@umea.se

Medskribent i denna blogg är Erika Gillblad, svenskalärare och bokförfattare, även Erika är med i det regionala nätverket.

Så här kommenterar du i vår blogg:
1.Gå till http://lasochskrivutveckling.blogspot.com/
2.Skrolla ner på sidan till slutet av inlägget tills du kommer till det rosa fältet längst ner för kommentarer.
3.Kli
cka på länken ”kommentar”, skriv din kommentar4.Välj Namn/webbadress eller Anonymt. Väljer du Namn..så skriver du ditt namn och lämnar tomt i fältet webbadress.5.Klicka knappen ”Fortsätt”, välj sedan ”Skicka kommentar”6.Nu är din kommentar publicerad på vår blogg!