onsdag 31 augusti 2011

Skriva sig till läsning


Att skriva sig till läsning
Vidarearbetning av Arne Tragetorn

Lättare att lära sig skriva än läsa-Fokus på språket-

Skrivandet bygger på talet

Meningsfullt skrivande

Inte b som i banan utan berätta vad som finns i skogen (Carin Jonsson)

-Pararbete-

Skapar genom kommunikation och samspel

Vygotskij och det sociokulturella lärandet


-Skriver på datorer med ljudning-

Ingen penna fsk-klass och första skolåret - motorik

Bokstavsräckor och låtsasskrift

Lär sig hur bokstäver ser ut och låter, göra mellanrum, sätta ut punkt mm


-Bildens betydelse-

Tillför texten mening

Egna illustrationer


-Varje skrivtillfälle är ett lästillfälle-

Det finns alltid mottagare till texterna

Barnen läser upp sina texter och visar bilder


-Åk 2 träna på bokstavsformer med penna-

Kan redan hur bokstaven ser ut och låter

(Motorik mer utvecklad )

Inga kommentarer: