tisdag 6 september 2011

ASL-grupp

En ny grupp har samlats i Umeå ht 2011 som tillsammans kommer att jobba med Att skriva sig till läsning. Detta är inte samma grupp som ingår i Kommunikation, läs- och skrivutveckling. Dock arbetar givetvis båda grupperna med läs- och skrivutveckling men med olika fokusområden. Det är ett trettiotal grundskolepedagoger från Umeå med omnejd som finns namngivna i menyn ovan, se ASL-grupp.
Vi kommer att diskutera hur man kommer igång, vad som är viktigt att tänka på, läsa en del böcker och stötta varandra med detta arbetssätt. Vi har i Umeå tillgång till bra stödjande programvaror som med fördel kan nyttjas vid ASL tex ljudning i Claro Read, typsnittet Skolstil, tangentbordsträning ABC på PC mm. Ibland kommer vi att lägga ut tips på denna blogg under rubriken Skriva sig till läsning.

Inga kommentarer: