torsdag 8 september 2011

Att introducera en bok

I skolan arbetar vi fortfarande mycket med fysiska böcker. Nya böcker bör introduceras på ett genomtänkt sätt för att redan före läsningen bygga upp en förförståelse. Här är en metod som utgår från professor Monica Reichenbergs tankar om hur man kan göra i sin bok Vägar till läsförståelse. (Min egen tolkning och sammanfattning.)

1. Titta gemensamt på omslaget och boktitel – diskutera begrepp
2. Vad tror ni boken kommer att handla om, varför tror du det?
3. Vem har skrivit boken, kön, vet ni något om författaren?
4. Finns det något förord, vad säger författaren i det?
5. Bläddra igenom boken, se på bilderna, bilda er en uppfattning om vad boken tar upp.
6. Vad vet ni om ämnet sedan tidigare? Ge exempel på detta, diskutera.
7. Finns det någon huvudidé i boken? (Titta i inledningen alt avslutande stycket)

Detta arbetssätt kan även användas för webbtexter och för talböcker om man modifierar metoden lite, det är dock lika viktigt med textintroduktion .

Ett roligt filmklipp från Youtube om en digital bokintroduktion:


2 kommentarer:

Annica Brännström sa...

"Bokintroduktion" är ett bra sätt att få fler med på tåget. Det är intressant att få höra hur andra tolkar tex. en titel eller en omslagsbild. Dessutom väcker det en nyfikenhet för innehållet. För några år sedan jobbade jag med sk. Big books på lågstadiet. Det inledande momentet då var att gå på gemensam "bildpromenad". Det var uppskattat hos eleverna och givande för mig som pedagog. Jag upplevde att eleverna fick redskap/stöttning att förstå innehållet, inte minst sva-eleverna var hjälpta av detta.

Anki Wikner Norström sa...

Jag blev verkligen peppad efter "bokintroduktion" jag startade direkt med att höra mig för med lärarna och eleverna vad de tycker. Eftersom vi på högtadiet har två tillfällen i veckan för varje klass där de har tyst läsning och då ska läsa skönlitteratur, så har jag jobbat enskilt med de lässvaga. Det är inte lätt att hinna med alla elever dessa gånger och det blir "fattigt" eftersom det bara är jag och eleven som för samtalet om boken. Min nya tanke är att göra små läsgrupper med de lässvaga i varje klass där vi läser samma bok och där jag har högläsning. Där ska det finnas tillfälle att diskutera, reflektera och verkligen arbeta med de inledande momenten för att skapa intresse o.s.v. Hur gör ni som arbetar på högstadiet med de elever som inte brukar läsa böcker för att det är tråkigt? Jag har fått pos. respons av både elever och lärare, så nu provar jag detta.