måndag 24 oktober 2011

Läsförståelseprocesser i PIRLS

Hur kan man läsa och förstå en text på olika nivåer? Enligt PIRLS, ett internationellt testmaterial av ungdomar så graderas läsförståelsen i fyra steg från att återge text till att granska och bedöma innehållet. Denna bild visade Karin Stenlund mig på vår regionala Läs och skrivträff i Västerbotten när hon redovisade sin forskning för oss.

Klicka på bilden så förstoras den!

Inga kommentarer: