onsdag 27 november 2013

Nyuppstart av nätverket Kommunikation, läs- och skrivutveckling

Igår träffades nätverket igen. Det var en tid sedan vi sågs då vissa förändringar skett. Nätverkets medlemmar har uppdaterats och så har även nätverkets uppdrag.
Vi samtalade om Umeås nya åtgärdstrappa för grundläggande Läs och skrivinlärning samt om nätverkets uppdrag. Nätverket fortsätter att fokusera på att vidareutveckla evidensbaserade metoder för undervisning av lässtrategier i alla ämnen samt påbörjar ett arbete med att utveckla organiserandet av stödåtgärder genom intensivperioder. De som är med i nätverket har valts ut av skolområdeschefer för att representera sitt skolområde.Det är två medlemmar med från varje skolområde som har i uppgift att tillsammans med sin skolledare hitta former för att vidareutveckla undervisning i sitt område i enlighet med det vi arbetar med i nätverket. Medlemmarna kan du läsa mer om under fliken "Medlemmar".
Alla medlemmar i nätverket fick några arbetsuppgifter till nästa träff som förmodligen blir i februari 2014.
Läs mer om vår nätverksträff från den 26 november 2013

Inga kommentarer: