tisdag 10 december 2013

CORI - en metod för faktatexter

Jag har äran att ingå i Skolverkets och NCS läs- och skrivutvecklingsgrupp. I denna grupp finns många läs- och skrivutvecklare som arbetar med olika kompetenshöjande insatser i området. En av dessa utvecklare är Toura Hägersten från Stockholm. Hon har skapat två pedagogiska filmer som beskriver metoden CORI. CORI står för Concept-Oriented Reading Instruction, en lässtrategimetod för NO och SO-texter som utvecklades av professor John Guthrie.

Den första filmen, CORI 1 beskriver metodens tre första delar, nämligen:
  • Aktivera elevernas förkunskaper
  • Formulera frågor
  • Informationssökning


Den andra filmen, CORI 2 beskriver metoden tre sista delar, nämligen:
  • Organisera och visa grafiskt
  • Strukturera och summera
  • SlutpresentationTACK TOURA HÄGERSTEN!

Inga kommentarer: