onsdag 15 januari 2014

Att anpassa nationella provdelar som testar elevernas läsförmåga

En het potatis är hur man får och inte får anpassa nationella prov när det gäller läsdelar som testar elevers läsförmåga. Många anser att elever med dyslexi borde få lyssna på texter istället för att läsa dem och därefter svara på frågor som visar om man förstått innehållet eller ej. Skolverket menar dock att vissa delar ska testa elevers läsflyt och att detta ej kan göras genom att lyssna på en text istället för att läsa den.
På Skolverkets hemsida finns en text som beskriver just hur du får, respektive inte få anpassa en läsdel som testar läsförmågan.

http://www.skolverket.se/bedomning/2.7589/2.7592/nationella-prov-och-dyslexi-1.211024?l=sv_SE

Inga kommentarer: