måndag 2 juni 2014


Rekommenderat material för komungemensam screening i förskoleklass, Umeå

Ingvar Lundberg: Bornholmsmodellen, Bok: Vägen till läsning- Språklekar i förskoleklass.
Natur och kultur 2007.
Bornholmsmodellen tränar barnens fonologiska medvetenhet. I denna bok finns förslag på tidplan och arbetsgång för arbetet med språklekar. Här finns kopieringsunderlag, (innehåller bildkort och kartläggningsmaterial) samt studiehandledning (fortbildning för lärare. Innehåller även förslag på tidplan för repetition av språklekarna i åk 1).
//Rekommendation av Elevhälsans läs- och skrivkonsulenter

Inga kommentarer: