tisdag 20 maj 2014


Kartläggningsmaterial- screening -Språk- läs- och skrivutveckling
Förslag till för- och grundskolan i Umeå


Exempel på kartläggningsmaterial:

Förskola
TRAS                                                                                       www.spf-utbildning.com   
SIT Språkligt Impressivt Test                                                    www.dop.se            
KAN Kartläggning av spirande språk, 3-6 år                              gun.sundqvist@kuratorn.se

Förskoleklass
Bornholmsmodellen – Vägen till läsning. I Lundberg                    www.nok.se

Skolår 1-3
IL-basis grupp-prov, åk 1(fonologisk medvetenhet, hörförståelse,)  www.hogrefe.se
teckna och skriva, bokstavskännedom, rättskrivning)
Fonolek från åk 1                                                                       www.ostersund.se/lpc
DLS bas åk 1 och 2 (läslust, läsning - läsförståelse, skrivning)                www.hogrefe.se
DLS för åk 2 och 3 (Omarbetad version, ny normering 2013)                  www.hogrefe.se
LäsEttan, indiv. (maj åk 1)                                                            www.nok.se 
LäsKedjor åk 1, 2 och 3                                                             www.hogrefe.se
OS64 åk 1-2 (läsförståelse enstaka ord)                                           www.dop.se
OS120 åk 2-3
SL60 åk 1-3  (läsförståelse meningar)
SL 40 3-5                                                                                    www.dop.se
Vilken bild är rätt åk 2-3                                                          www.nok.se
H4 åk 2-3, indiv. (finns t ex i Lena Franzéns pärm: Att diagnostisera läs- och skrivsvår)            
Stavning L                                                                                www.ostersund.se/lpc
Nationellt prov åk 3                                                                  www.skolverket.se

Fördjupad uppföljning för elever som ännu inte nått förväntad läs och skrivutveckling
IL-basis individuella prov                                                          www.hogref.se
UMESOL åk 1-3, främst individuell kartläggning                                www.hogrefe.se
OLAF åk 1-3 (OrdLäsning; Avkodning och Förståelse)                       www.dop.se

Skolår 4-6
DLS åk 4-6, rev 2010 (läsförståelse, läshastighet, ordförståelse, rättstavning) www.hogrefe.se
LäsKedjor åk 4-9                                                                      www.hogrefe.se
MG-kedjor åk 6-9                                                                     www.mglos.se
SL40 åk 3-5                                                                             www.dop.se
H4, indiv. (i t ex Lena Franzéns pärm: Att diagnostisera läs- och skrivsvår)  
Stavning M                                                                               www.ostersund.se/lpc
Morfolek åk 4-8                                                                           www.ostersund.se/lpc
Nationellt prov åk 6                                                                  www.skolverket.se

Fördjupad uppföljning för elever som ännu inte nått förväntad läs och skrivutveckling
DLSM Diagnostiska läs- och skrivmaterial för mellanstadiet      www.hogrefe.se

Skolår 7-9
DLS åk 7-9 (läsförståelse, ordförståelse, läshastighet, rättstavning)        www.hogrefe.se
LS åk 7-9 (läsförståelse, ordförst., avläsning ord, läshastighet, diktamen)   www.hogrefe.se
Djur åk 7-9                                                                              www.ordfabriken.se
Lilla Duvan 3, 5, 7 (fonologiska funktioner)                                 www.hogrefe.se
Duvan, ungdomar och vuxna (fonologiska funktioner)                   www.hogrefe.se
Morfolek åk 4-8                                                                        www.ostersund.se/lpc
LäsKedjor åk 4-9                                                                      www.hogrefe.se
MG-kedjor åk 6-9                                                                     www.mglos.se
Stavning H                                                                                www.ostersund.se/lpc
Nationellt prov åk 9                                                                     www.skolverket.se

Exempel på ytterligare material:
Bornholmsmodellen – Vägen till läsning. I Lundberg                      www.nok.se
God Läsutveckling. Lundberg-Herrlin
Kartläggning och övningar. De fem dimensionerna.                                   www.nok.se
God skrivutveckling. I Lundberg                                                   www.nok.se
Kartläggning och övningar. De fem dimensionerna.
27 Glada Kliv för ett lättare liv. I Hemmingsson
Läs- och skrivutvecklingsschema. Fr förskolan och upp genom grundskolan.       www.kimga.se/learn
Nya Språket lyfter. Skolverket                                                                            
Diagnosmaterial åk 1-6 (LGR 11). Svenska och svenska som andraspråk.            www.skolverket.se                                                       
Språket på väg. Skolverket
Diagnosmaterial åk 7-9 (LGR 11). Svenska och svenska som andraspråk.             www.skolverket.se
Läsundervisning och läsutveckling. Frost                                 www.studentlitteratur.se
Läsutveckling i fem utvecklingsfaser med förslag till arbetssätt i förhållande till utveckling.

Ovanstående förslag är framarbetat av Umeå Kommuns läs- och skrivkonsulenter/Elevhälsan. Dokumentet reviderades senast 2013-11-07

Inga kommentarer: