onsdag 5 oktober 2011

Dyslexi ger problem med orden – inte språket

Anna Tebelius Bodin, pedagog utbildad på Harvard om inlärningspsykologi och författare.

Jag befinner mig i Stockholm på konferens om Svenska okt 2011 och återger här delar av Annas föreläsning.

Anna berättar om sin egen skolgång och att skolan gick bra tom åk 8, men när hennes kunskaper skulle bedömas så gjorde felstavningar och långsam läsning att betygen påverkades negativt. Hon har själv läs- och skrivsvårigheter men kanske inte Dyslexi.När Anna fick läsa vad hon ville förbättrades hennes läsning och motivation och hon läste vidare på Harvard.

Nedan ger Anna några bra tips för att undanröja hinder för lärande..

Hitta strategier för att lära tex talböcker

Anna poängterar att kunskapsinhämtning ska göras så enkel som möjligt då det är kunskapen som är viktig inte läsandet i sig. Lästräning bör vara mycket intensiv i de lägre årskurserna för längre upp så finns det inte tid för detta.
Hjärnan tar utrymme från främre delen (agera, tala, skriva, förstå) för att få utrymme till att ”läsa”, höra och se. Då läsningen inte är automatiserad blir man trött, minns inte vad man läst. Det är då viktigt att hitta enklare sätt att ta till sig information – inte fusk! – huvudsaken att man lär sig tex ljudböcker, se en film före ett område, diskutera om ämnet. Bra tips är att återberätta vad man läst för en kompis, då minns man mycket bättre och ger samtidigt kamraten förståelse och vidgat perspektiv.

Ge extra tid och skapa ett lugn

Stress gör att hjärnan slutar att tänka och gör sig redo för fysiskt arbete, tex döda eller springa från ett lejon. I skolan gör stress att vi inte kan tänka klart och inte heller kan visa vad vi kan eller läsa upp en text högt som stressar oss eller räkna ut ett mattetal. Lösningen är att alltid ge extratid även om den inte används, att bara veta att tid finns ger en lugnande effekt. Även rörelse och pauser samt beröring skapar ett lugn.

Att komma ihåg vad man läser
Många läser, men minns inte vad! Annas tips är att först titta på rubriker, sedan läsa varje stycke för sig och alltid avsluta stycket med att återberätta vad man just läst för tex en studiekamrat. Om skrivandet går bra kan man även skriva en sammanfattning efter varje stycke säger Anna. Själv tänker jag att om skrivandet är ett hinder kan man istället läsa in ljudanteckningart.

Tonad bakgrundsfärg ökar läsbarheten
Anna förklarar att bokstäver inte hoppar för dyslektiker som många säger/tror utan att det är den vita bakgrundsfärgen som ”vibrerar” och gör texten mer svårläst. Hennes tips är att använda en tonad bakgrundsfärg tex ljusgult vilket gör det lättare att läsa. På dator kan man använda tex Claro Wiew, men man kan även ändra bakgrundsfärg i Word (Annika).
För analog läsning kan man lägga papper i en ljusgul platsmapp eller läsa med en tonad läslinjal som läggs över texten tipsar Anna.

Kortare rader gör läsningen bekvämare
Det är lättare att läsa korta rader än längre då läsningen är mödosam. Detta kan man enkelt ordna genom att markera text och sedan välja att visa den i två spalter förklarar Anna. I windows 7 väljer man ”Sidlayout” och ”Spalter” (Annika).

Instruktioner via dator

Ge instruktioner och annan text digitalt. Då blir den lätt att bearbeta säger Anna, jag tänker att då kan eleven även lyssna på texten med talsyntes.


Har skrivit två bäcker om studiestrategier, passar för även yngre! Tänk, studiestrategier för gymnasiet och 101 tips för framgångsrika studier.


Anna på Youtube


Inga kommentarer: